fbpx
שאלות נפוצות
נשים ובנות ימלאו את כל התפקידים, ויובילו בכל המקצועות והתחומים נטרול ההתעצמות המגדרית המאפיינת את החברה המעורבת בגיל ההתבגרות, וגורמת לחיזוק של ההבניות המגדריות סביבת למידה ממוקדת למידה ומפתחת מסוגלות אישית באמצעות עידוד לחשיפה והתנסות בתחומים חדשים אחיות (sisterhood) כמקור חשוב לעוצמה.
התפיסה של 'ענבר' היא כי ההפרדה היא זמנית, ומטרתה איננה לבודד את הבנות מהבנים, אלא לספק להן מקום "נקי מרעשי רקע" פנימיים וחיצוניים, שיאפשר להן בחירה נכונה וביטוי מדויק לעצמן. מחקרים מראים שאין השפעה של לימוד בבית ספר נפרד על היכולת להיות במערכות יחסים, אלא להיפך. כאשר נשים צעירות אלה יעברו תהליך של בירור אישי ופיתוח מודעות וזהות הן יגיעו לכל סיטואציה עתידית של מפגש עם המין השני, מצוידות בביטחון, בידיעה ובדיוק של הרצון שלהן ובאמירה ברורה של דעתן והרגשתן. בנוסף, יצור בית הספר מרחבי למידה מעורבים לתלמידות ותלמידים, ויעודד אותן לקחת חלק בפעילות בלתי – פורמלית מעורבת מגדרית.
הבוגרות מעידות כי אותגרו להישגיות, שבאה לידי ביטוי בבחירת דרכן האקדמאית והמקצועית, יותר מחברותיהן בבתי ספר מעורבים הבוגרות מביעות שאיפות גבוהות יותר ומוטיבציה רבה יותר להצלחה בהמשך הבוגרות מעריכות את עצמן יותר אקדמית, אינטלקטואלית, יכולת כתיבה ודיבור לפני קהל הבוגרות בעלות עניין בתחומי ההנדסה והן בעלות בטחון רב יותר במתמטיקה ומחשבים הבוגרות מראות נטייה גדולה יותר להשתתף בפעילויות בקולג’ ובאוניברסיטה שאינן קשורות דווקא ללימודים ונוטות למעורבות פוליטית גדולה יותר בהמשך דרכן.

בשנים האחרונות מוקמים יותר ויותר בתי ספר מסוג זה בעולם, ציבוריים ופרטיים. בוגרות בתי ספר אלו, דיווחו כי אותגרו להישגיות, שלאחר מכן באה לידי ביטוי בבחירת דרכן האקדמאית והמקצועית, יותר מחברותיהן בבתי ספר מעורבים. הן הביעו שאיפות גבוהות יותר ומוטיבציה רבה יותר להצלחה בהמשך. תלמידות אלה נטו להיות מעורבות יותר בפעילויות המכינות אותן לחיים לאחר בית הספר. הן מדווחות כי הן מרגישות בטוחות להביע דעה ולהחליף דעות, כיוון שלמדו בסביבה מאפשרת כזו. בוגרות בתי ספר נפרדים הגיעו עם יותר עניין בתחומי ההנדסה ועם בטחון רב יותר בנושאי מתמטיקה וטכנולוגיה. בנוסף התגלה כי בוגרות בתי ספר כאלה הראו נטייה גדולה יותר להשתתף בפעילויות בקולג’ ובאוניברסיטה שאינן קשורות דווקא ללימודים ונטייה למעורבות פוליטית גדולה יותר בהמשך דרכן.הבוגרות דיווחו על בטחון רב יותר בהתנהלות בעולם, מתוך היכרות משמעותית עם עצמן ועם רצונותיהן. הן טענו שסביבת בית הספר אפשרה להן למצוא את הקול שלהן, ללמוד להביע אותו ולדעת לבחור את מה שנכון עבורן. לדוגמא מתוך בית ספר ציבורי לבנות בארה"ב: http://galsinc.org/in-practice

חינוך מתקדם מותאם למאה ה-21

למידה אינטרדיסיפלינרית – תכנית STEAM (שהיא – Science Technology Engineering Arts Mathematics).
הטמעת דרכי הוראה ולמידה חדשניות (כגון: Debate, למידת והוראת חקר, למידת עמיתים).
פיתוח כלים לניהול דיאלוג וקונפליקט (בשיעורי ענבר ובפרויקטים קהילתיים).
בחירה כערך מוביל בתוכנית הלימודים (שיעורי בחירה, למידה בדרך החקר).
תפיסה הוליסטית של גוף-נפש המתבוננת על הנערה בשלמותה.
התלמדות בחברות הייטק, מוסדות אקדמיה, תעשייה ועוד כאמצעי לפיתוח גמישות, רלבנטיות ותרגום הלמידה לחיי מעשה.
למידת עמיתים עם בתי ספר דומים בעולם באמצעות כלים דיגיטליים ורשתות חברתיות.

תוכנית הלימודים המיוחדת של "ענבר"

הגישה הפדגוגית המגדרית מבוססת על פרקטיקות הוראה ולמידה חדשניות, שהצלחתן הוכחה בקרב מודלים ומחקרים ברחבי העולם, ואשר מטרתן להוביל את התלמידות להתמודד בהצלחה עם חסמים מגדריים ולממש את עצמן באופן מיטבי בעולם.

תכנית ליווי אישי לכל תלמידה – אשר מטרתה לחזק את הביטחון ותחושת המסוגלות של כל תלמידה, לסייע לה בהתפתחות האישית והלימודית, להציב לעצמה יעדים ואת הדרך למימושם.

תכנית מוגברת ללימודי מדעים וטכנולוגיה – במטרה לפתח בקרב התלמידות ידע ובטחון בתחומי המדעים וכלים לתרגום הידע שהן רוכשות לעולם המעשה.

תכנית גוף-נפש כחלק מהותי מתוכנית הלימודים. מושם דגש על שימוש יומיומי בגוף באמצעות תנועה (בטכניקות שונות) כחלק מראייה הוליסטית והבנה של קשרי הגומלין בין ההתפתחות הפיזית-מנטלית-נפשית.

תכנית התלמדות בקהילה – תכנית לימודים מחוץ לבית הספר. קהילת בית הספר פוגשת את "עולם" העסקים, התרבות, החברה האזרחית, ארגונים חברתיים ודמויות מוביליות ומשפיעות בו.

שיעורי ענבר – תכנית לימודים א- פורמאלית העוסקת ישירות בנושאי מגדר ובנושאים הקשורים לפיתוח פרספקטיבה מגדרית. בשיעורי ענבר התלמידות עוסקות בבניית קבוצה, חינוך למיניות בריאה, אורח חיים בריא, מעגלי זהות, חשיבה ביקורתית ועוד.