fbpx

מי את חושבת שיכול להיות נשיא ארה"ב?

כיצד משפיע איום סטריאוטיפ השפעת המגדר על קבלת החלטות?

המונח "איום סטריאוטיפ" מסמן מצב שכיח לפיו כאשר אנשים המשתייכים לקבוצה כלשהי מאוזכרים אודות שייכותם לסטריאוטיפ שלילי, יגדל הסיכוי שיפעלו לפיו. כך, אם לפני מבחן במתמטיקה נבקש מהנבחנות והנבחנים למלא את מינם, יש סיכוי גבוה כי הנבחנות תצלחנה פחות במבחן הזה מאשר במבחנים בהם לא היו צריכות לציין את מינן.

ישנם מצבים רבים בהם המגדר שלנו משפיע על האופן בו נפענח את המציאות סביבנו. במחקר שנעשה בארה"ב, שאלו נערים ונערות מי לדעתם יכול להיות נשיא ארה"ב. מעל 90% ענו שתפקיד כזה מתאים לגבר ולא לאישה. הדבר חזר על עצמו גם לגבי תפקידי הובלה בעסקים ובאקדמיה.

כשתלמידה מגיעה לבית הספר, היא סופגת באופן בלתי מודע את התפקידים המגדריים המוקצים לה. במקרים רבים, גם אם היא מאמינה בעצמה, יתכן והיא לא תתמודד על תפקיד כמו יו"ר מועצת התלמידים כי היא לא תחשוב שהוא באמת פתוח עבורה. כשתלמידות דוחות את ההזדמנות לרוץ לתפקידים מובילים, לקחת על עצמן אתגרים לימודיים בתחום הטכנולוגיה או המדעים ולהוביל בספורט אתגרי, זה אומר שלא רק שהן מפסידות באופן אישי, אלא שכחברה נפסיד יותר כיוון שהחברה שלנו תהיה פחות טובה.

אם התלמידות תגענה למרחב בו אין תפקידים מאופייני מגדר, כיוון שכל התפקידים בבית הספר מאוישים על ידי תלמידות כמוהן, זה יהווה עבורן מודלינג חיובי שירחיב את אפשרויות הבחירה ויעודד אותן להצליח.

פתחנו את "ענבר" בירושלים על מנת ליצור מרחב בו כל תלמידה תרגיש שהיא יכולה להיות כל מה שהיא רוצה.

חינוך מתקדם מותאם למאה ה-21

למידה אינטרדיסיפלינרית – תכנית STEAM (שהיא – Science Technology Engineering Arts Mathematics).
הטמעת דרכי הוראה ולמידה חדשניות (כגון: Debate, למידת והוראת חקר, למידת עמיתים).
פיתוח כלים לניהול דיאלוג וקונפליקט (בשיעורי ענבר ובפרויקטים קהילתיים).
בחירה כערך מוביל בתוכנית הלימודים (שיעורי בחירה, למידה בדרך החקר).
תפיסה הוליסטית של גוף-נפש המתבוננת על הנערה בשלמותה.
התלמדות בחברות הייטק, מוסדות אקדמיה, תעשייה ועוד כאמצעי לפיתוח גמישות, רלבנטיות ותרגום הלמידה לחיי מעשה.
למידת עמיתים עם בתי ספר דומים בעולם באמצעות כלים דיגיטליים ורשתות חברתיות.

תוכנית הלימודים המיוחדת של "ענבר"

הגישה הפדגוגית המגדרית מבוססת על פרקטיקות הוראה ולמידה חדשניות, שהצלחתן הוכחה בקרב מודלים ומחקרים ברחבי העולם, ואשר מטרתן להוביל את התלמידות להתמודד בהצלחה עם חסמים מגדריים ולממש את עצמן באופן מיטבי בעולם.

תכנית ליווי אישי לכל תלמידה – אשר מטרתה לחזק את הביטחון ותחושת המסוגלות של כל תלמידה, לסייע לה בהתפתחות האישית והלימודית, להציב לעצמה יעדים ואת הדרך למימושם.

תכנית מוגברת ללימודי מדעים וטכנולוגיה – במטרה לפתח בקרב התלמידות ידע ובטחון בתחומי המדעים וכלים לתרגום הידע שהן רוכשות לעולם המעשה.

תכנית גוף-נפש כחלק מהותי מתוכנית הלימודים. מושם דגש על שימוש יומיומי בגוף באמצעות תנועה (בטכניקות שונות) כחלק מראייה הוליסטית והבנה של קשרי הגומלין בין ההתפתחות הפיזית-מנטלית-נפשית.

תכנית התלמדות בקהילה – תכנית לימודים מחוץ לבית הספר. קהילת בית הספר פוגשת את "עולם" העסקים, התרבות, החברה האזרחית, ארגונים חברתיים ודמויות מוביליות ומשפיעות בו.

שיעורי ענבר – תכנית לימודים א- פורמאלית העוסקת ישירות בנושאי מגדר ובנושאים הקשורים לפיתוח פרספקטיבה מגדרית. בשיעורי ענבר התלמידות עוסקות בבניית קבוצה, חינוך למיניות בריאה, אורח חיים בריא, מעגלי זהות, חשיבה ביקורתית ועוד.