fbpx

לתת להן להישאר ילדות יותר זמן

קולות ההתנפצות של תקרת הזכוכית

איזה ערך לא נכלל ברשימה שניסחו מייסדות בית הספרGALS (Girls Athletics Leadership School) כשפעלו להקמת בית ספר לבנות בקולורדו? מצוינות לימודית. כן, שמעתן נכון. אז איך תוך שלוש שנים הפך בית הספר GALS לאחד המובילים בדנוור? התשובה: פחות רעשי רקע – חיצוניים ופנימיים – שמאפשרים לתלמידות להתרכז במה שבאמת חשוב להן. כי כשמנטרלים את ההתמודדות המגדרית, קל יותר גם להתמודד עם המאמץ הלימודי וכשמערערים על מגבלות הסטריאוטיפ המגדרי, מעזות נערות להתנסות במגוון חדש של תפקידים ולקחת יותר סיכונים.

בסביבת לימודים על טהרת הנשיות, נערות שלומדות פיזיקה, מצטיינות בספורט, מכהנות כיו"ר מועצת התלמידים או עורכות את עיתון בית הספר הן דבר שבשגרה. אין מקצועות "לבנים בלבד" וקו הזינוק נגיש וקרוב.

נכון, העולם הוא מסגרת מעורבת ויצירת הפרדה מגדרית היא אקט מלאכותי. אבל הוא גם זמני, כי השינוי האמתי יתחולל כשנחזק את המסגרות המעורבות בתהליך ארוך, מעמיק ומורכב.

בינתיים, נפעל לחיזוק ילדות, נערות ונשים במסלול ייחודי לתלמידות בבית הספר החדש "ענבר", מקום שבו רעשי הרקע היחידים הם קולות ההתנפצות של תקרת הזכוכית.

חינוך מתקדם מותאם למאה ה-21

למידה אינטרדיסיפלינרית – תכנית STEAM (שהיא – Science Technology Engineering Arts Mathematics).
הטמעת דרכי הוראה ולמידה חדשניות (כגון: Debate, למידת והוראת חקר, למידת עמיתים).
פיתוח כלים לניהול דיאלוג וקונפליקט (בשיעורי ענבר ובפרויקטים קהילתיים).
בחירה כערך מוביל בתוכנית הלימודים (שיעורי בחירה, למידה בדרך החקר).
תפיסה הוליסטית של גוף-נפש המתבוננת על הנערה בשלמותה.
התלמדות בחברות הייטק, מוסדות אקדמיה, תעשייה ועוד כאמצעי לפיתוח גמישות, רלבנטיות ותרגום הלמידה לחיי מעשה.
למידת עמיתים עם בתי ספר דומים בעולם באמצעות כלים דיגיטליים ורשתות חברתיות.

תוכנית הלימודים המיוחדת של "ענבר"

הגישה הפדגוגית המגדרית מבוססת על פרקטיקות הוראה ולמידה חדשניות, שהצלחתן הוכחה בקרב מודלים ומחקרים ברחבי העולם, ואשר מטרתן להוביל את התלמידות להתמודד בהצלחה עם חסמים מגדריים ולממש את עצמן באופן מיטבי בעולם.

תכנית ליווי אישי לכל תלמידה – אשר מטרתה לחזק את הביטחון ותחושת המסוגלות של כל תלמידה, לסייע לה בהתפתחות האישית והלימודית, להציב לעצמה יעדים ואת הדרך למימושם.

תכנית מוגברת ללימודי מדעים וטכנולוגיה – במטרה לפתח בקרב התלמידות ידע ובטחון בתחומי המדעים וכלים לתרגום הידע שהן רוכשות לעולם המעשה.

תכנית גוף-נפש כחלק מהותי מתוכנית הלימודים. מושם דגש על שימוש יומיומי בגוף באמצעות תנועה (בטכניקות שונות) כחלק מראייה הוליסטית והבנה של קשרי הגומלין בין ההתפתחות הפיזית-מנטלית-נפשית.

תכנית התלמדות בקהילה – תכנית לימודים מחוץ לבית הספר. קהילת בית הספר פוגשת את "עולם" העסקים, התרבות, החברה האזרחית, ארגונים חברתיים ודמויות מוביליות ומשפיעות בו.

שיעורי ענבר – תכנית לימודים א- פורמאלית העוסקת ישירות בנושאי מגדר ובנושאים הקשורים לפיתוח פרספקטיבה מגדרית. בשיעורי ענבר התלמידות עוסקות בבניית קבוצה, חינוך למיניות בריאה, אורח חיים בריא, מעגלי זהות, חשיבה ביקורתית ועוד.